Klubbmeisterskap gjennom tidene Stord Bordtennisklubb
Herrer double
År 1. plass 2. plass 3. plass 3. plass
1975 Jan Arve Isvik/Svein Kåre Kloster Yngve Irgens/Arild Haukanes Bjørn Inge Grov/Leif Harry Bauge kun ein tredjeplass
1976 Atle Irgens/Arild Haukenes Yngve Irgens/Jan Arve Isvik Bjørn Inge Grov/Leif Harry Bauge Jostein Kloster/Svein Kåre Kloster
1977 Arild Haukanes/Lars Åge Myhre Yngve Irgens/Erlend Skogen
1978 Arild Haukanes/Jan Arve Isvik Erlend Skogen/Svein Kåre Kloster Atle Irgens/Leif Harry Bauge Bjørn Inge Grov/Yngve Irgens
1979 Atle Irgens/Ketil Fykse Bjørn Inge Grov/Yngve Irgens Frank Sandnes/Lars Åge Myhre Gunnar Skogseth/Morten Nerhus
1980 Atle Irgens/Leif Harry Bauge Jan Arve Isvik/Thor Gunnar Bjelland Lars Åge Myhre/Tore Granli
1981 Atle Irgens/Per Magne Fylkesnes Kurt Hevrøy/Leif Harry Bauge Per Ånen Amundsen/Erlend Skogen Yngve Irgens/Thor Gunnar Bjelland
1982 Arild Haukanes/Heine Lund-Olsen Atle Irgens/Per Steinar Leirvik Thor Gunnar Bjelland/Alfred Svensen Per Ånen Amundsen/Sigurd Tvedten
1983 Kurt Hevrøy/Yngve Irgens Frank Sandnes/Per Steinar Leirvik Atle Irgens/Per Wilhelm Irgens Thor Gunnar Bjelland/Per Ånen Amundsen
1984 Kurt Hevrøy/Per Wilhelm Irgens Per Einar Gjerding/Sigurd Tvedten Atle Irgens/Per Steinar Leirvik kun ein tredjeplass
1985 Kurt Hevrøy/Atle Irgens Per Einar Gjerding/Arve Hatlevik Per Wilhelm Irgens/Sigurd Tvedten kun ein tredjeplass
1986 Per Steinar Leirvik/Leif Harry Bauge Per Wilhelm Irgens/Asbjørn Molvik Per Einar Gjerding/Morten Bendiksen Gjermund Skogseth/Per Arne Pedersen
1987 Yngve Irgens/Per Arne Pedersen Kurt Hevrøy/Thor Gunnar Bjelland Arild Haukanes/Rune Rekve Morten Bendiksen/Reidar Hetleflåt
1988 Arild Haukanes/Jørn Kenneth Myhre Atle Irgens/Thor Gunnar Bjelland Per Einar Gjerding/Gorm Holmedal Sigurd Tvedten/Per Arne Pedersen
1989 Jarle Hatlevik/Per Wilhelm Irgens Per Steinar Leirvik/Morten Bendiksen Atle Irgens/Veslemøy Fykse Thor Gunnar Bjelland/Øyvind Myhre
1990 Jarle Hatlevik/André Nerheim Thor Gunnar Bjelland/Håvard Mork Atle Irgens/Stian Bakke kun ein tredjeplass
1991 Jarle Hatlevik/Atle Irgens André Nerheim/Øyvind Fjell Thor Gunnar Bjelland/Heidi Straume Per Steinar Leirvik/Arne Bekkenes
1992 Per Steinar Leirvik/Thor Gunnar Bjelland Atle Irgens/Stian Bakke Øyvind Myhre/Nils Arne Stuve Øyvind Fjell/Morten Bendiksen
1993 Atle Irgens/Per Einar Gjerding Sigurd Tvedten/Morten Bendiksen Per Wilhelm Irgens/Per Arne Pedersen Arild Haukanes/Thor Gunnar Bjelland
1994 Morten Bendiksen/John Olav Grov Per Steinar Leirvik/Ole Morten Lie Per Einar Gjerding/Thor Gunnar Bjelland Arild Haukanes/Lars Åge Myhre
1997 Morten Bendiksen/Carsten Myhre Arild Haukanes/Anders Nesse Ole Morten Lie/Thor Gunnar Bjelland Jarle Hatlevik/Knut Bjarne Gandrud
2000 Roger Andersson/Jarle Hatlevik Morten Bendiksen/Sindre Andreassen John Olav Grov/Carsten Myhre Thor Gunnar Bjelland/Nils Arne Stuve
2008 Per Arne Pedersen/Arild Vatland Atle Irgens/Anne-Margrethe Leirvik Per Steinar Leirvik/Steffen Salomonsen Thomas Irgens/Ole Stokke
2009 Thomas Irgens/Erik Berge Saue Atle Irgens/Morten Stokke Georg Selsvold/Morte R.Kleven
2010 Atle Irgens/Morten Stokke Erik Berge Saue/Georg Selsvold kun 2 par deltok
2011 Atle Irgens/Thomas Irgens Georg Selsvold/Jan Roger Andersson Nils Arne Stuve/Thomas Låte Morten Stokke/Tony Låte
Herrer lag
År 1. plass 2. plass 3. plass 3. plass
1975 Atle Irgens/Leif H. Bauge/Bjørn I. Grov Frank Sandnes/Jarle Hatlevik/Lars I. Larsen S.K.Kloster/J.Kloster/L.Å.Myhre
1976 Jan Arve Isvik/Yngve Irgens Jarle Hatlevik/Lars Åge Myhre Atle Irgens/Arild Haukanes Bjørn Inge Grov/Leif Harry Bauge
1977 Lars Åge Myhre/Arild Haukanes Erlend Skogen/Yngve Irgens
1978 Bjørn Inge Grov/Yngve Irgens Jan Arve Isvik/Arild Haukanes Erlend Skogen/Svein Kåre Kloster kun ein tredjeplass
1982 Atle Irgens/Per Steinar Leirvik Per Wilhelm Irgens/Leif Harry Bauge Kurt Hevrøy/Per Magne Fylkesnes Thor Gunnar Bjelland/Per Ånen Amundsen
1983 Yngve Irgens/Per Wilhelm Irgens Per Steinar Leirvik/Per Ånen Amundsen Atle Irgens/Kurt Hevrøy Thor Gunnar Bjelland/Frank Sandnes
1984 Per Einar Gjerding/Sigurd Tvedten Atle Irgens/Heine Lund-Olsen Kurt Hevrøy/Per Steinar Leirvik kun ein tredjeplass
1985 Atle Irgens/Kurt Hevrøy Per Einar Gjerding/Arve Hatlevik Per Wilhelm Irgens/Sigurd Tvedten kun ein tredjeplass
1986 Per Steinar Leirvik/Leif Harry Bauge Atle Irgens/Arve Hatlevik Morten Bendiksen/Sigurd Tvedten Per Einar Gjerding/Grom Holmedal
1987 Atle Irgens/Thor Gunnar Bjelland Arild Haukanes/Arve Hatlevik Kurt Hevrøy/Rune Rekve Jørn Kenneth Myhre/Jan Tore Johannessen
1988 Atle Irgens/Per Arne Pedersen Sigurd Tvedten/Jørn Kenneth Myhre Thor Gunnar Bjelland/Per Magne Fylkesnes kun ein tredjeplass
1990 Morten Bendiksen/André Nerheim Stian Bakke/Jarle Hatlevik Atle Irgens/Arne Bekkenes Thor Gunnar Bjelland/John Olav Grov
1991 Per Steinar Leirvik/Thor Gunnar Bjelland Atle Irgens/Anders Holmedal André Nerheim/Arne Bekkenes Jarle Hatlevik/Håvard Mork
1992 Atle Irgens/Thor Gunnar Bjelland Stian Bakke/Per Steinar Leirvik Øyvind Fjell/Øyvind Myhre kun ein tredjeplass
1993 Per Einar Gjerding/Arild Haukanes Atle Irgens/Øyvind Fjell Per Wilhelm Irgens/Morten Bendiksen Sigurd Tvedten/Thor Gunnar Bjelland
1994 Atle Irgens/Øyvind Fjell Morten Bendiksen/John Olav Grov Per Einar Gjerding/Ole Morten Lie Per Steinar Leirvik/Thor Gunnar Bjelland
1997 Atle Irgens/Carsten Myhre Ole Morten Lie/Anders Nesse Nils Arne Stuve/Øyvind Myhre kun ein tredjeplass
2000 Roger Andersson/John Olav Grov Morten Bendiksen/Sindre Andreassen Atle Irgens/Nils Arne Stuve Jarle Hatlevik/Endre Sandvik
Herrer eldre junior double
År 1. plass 2. plass 3. plass 3. plass
1986 Per Wilhelm Irgens/Gorm Holmedal Per Steinar Leirvik/Morten Bendiksen Asbjørn Molvik/Jørn Kenneth Myhre Sigurd Tvedten/Carsten Myhre
1987 Per Wilhelm Irgens/Per Steinar Leirvik Asbjørn Molvik/Reidar Hetleflåt Frank Karlsen/Morten Bendiksen Per Arne Pedersen/Arve Hatlevik
Herrer eldre junior lag
År 1. plass 2. plass 3. plass 3. plass
1987 Per Wilhelm Irgens/Arve Hatlevik Per Steinar Leirvik/Gorm Holmedal Sigurd Tvedten/Jan Tore Johannessen Asbjørn Molvik/Reidar Hetleflåt
Herrer junior double
År 1. plass 2. plass 3. plass
1981 Kurt Hevrøy/Alfred Svensen Thor Gunnar Bjelland/Sigurd Tvedten Per Wilhelm Irgens/Heine Lund-Olsen kun ein tredjeplass
1982 Per Wilhelm Irgens/Thor Gunnar Bjelland Per Magne Fylkesnes/Alfred Svensen Tore Granli/Reidar Helvik kun ein tredjeplass
1983 Per Steinar Leirvik/Heine Lund-Olsen Per Wilhelm Irgens/Alfred Svensen Sigurd Tvedten/Trond Helge Eide kun ein tredjeplass
1984 Per Einar Gjerding/Sigurd Tvedten Arve Hatlevik/Trond Helge Eide Heine Lund-Olsen/Per Vidar Raunholm Per Steinar Leirvik/Reidar Helvik
1985 Per Wilhelm Irgens/Asbjørn Molvik Arve Hatlevik/Per Arne Pedersen Sigurd Tvedten/Jan Erik Stenberg kun ein tredjeplass
1986 Sigurd Tvedten/Gorm Holmedal Per Wilhelm Irgens/Jørn Kenneth Myhre Arve Hatlevik/Morten Bendiksen Gjermund Skogseth/Rune Rekve
1987 Asbjørn Molvik/Reidar Hetleflåt Arve Hatlevik/Sigurd Tvedten Morten Bendiksen/Magnus Martens Gorm Holmedal/Rune Rekve
1988 Per Arne Pedersen/Veslemøy Fykse Morten Bendiksen/Rune Rekve Svein Harald Rekve/Jan Tore Johannessen kun ein tredjeplass
Herrer junior lag
År 1. plass 2. plass 3. plass
1984 Per Steinar Leirvik/Heine Lund-Olsen Per Einar Gjerding/Sigurd Tvedten Arve Hatlevik/Åsmund Eide Per Wilhelm Irgens/Trond Helge Eide
1985 S.Tvedten/Arve Hatlevik/Per A. Pedersen Per W. Irgens/Jan E. Stenberg/Asbjørn Molvik kun 2 lag med
1986 Arve Hatlevik/Morten Bendiksen Sigurd Tvedten/Rune Rekve Per Arne Pedersen/Gorm Holmedal Gjermund Skogseth/Jørn Kenneth Myhre
1987 Gorm Holmedal/Asbjørn Molvik Frank Karlsen/Jørn Kenneth Myhre Per Arne Pedersen/Reidar Hetleflåt Torstein Myhre/Oddmund Hansen
Gutar double
År 1. plass 2. plass 3. plass
1978 Roger Alsaker/Morten Nerhus Gunnar Skogseth/Hans Skaar Inge Skaar/Per Steinar Leirvik Arve Vallestad/Jostein Mjønes
1979 Gunnar Skogseth/Morten Nerhus Kurt Hevrøy/Arve Vallestad Roger Alsaker/Tore Granli kun ein tredjeplass
1981 Tore Granli/Per Martin Furevik Per Wilhelm Irgens/Heine Lund-Olsen Sigurd Tvedten/Per Magne Fylkesnes kun ein tredjeplass
1982 Per Steinar Leirvik/Trond Helge Eide Heine Lund-Olsen/Lars Inge Arnevik Per Wilhelm Irgens/Leiv Terje Arnevik Sigurd Tvedten/Tommy Sjåfjell
1983 Per Wilhelm Irgens/Sigurd Tvedten Trond Helge Eide/Arve Hatlevik Heine Lund-Olsen/Reidar Helvik kun ein tredjeplass
1984 Sigurd Tvedten/Asbjørn Molvik Per Wilhelm Irgens/Rune Fosse Morten Bendiksen/Torstein Bjelland Åsmund Eide/Espen Thoresen
1985 Gjermund Skogseth/Per Arne Pedersen Jan Erik Stenberg/Per Vidar Raunholm Sigurd Tvedten/Morten Bendiksen Gorm Holmedal/Asbjørn Molvik
1986 Asbjørn Molvik/Carsten Myhre Gjermund Skogseth/Håvard Næs Gorm Holmedal/Jørn Kenneth Myhre Morten Bendiksen/Kenneth Kannelønning
1987 Gorm Holmedal/Rune Rekve Jørn Kenneth Myhre/Torstein Myhre Svein Harald Rekve/Stig Roar Sandvik Reidar Hetleflåt/Magnus Eldøy
1988 Jan Tore Johannessen/Anders Holmedal Jørn Kenneth Myhre/Svein Harald Rekve kun to lag med
1989 Jørn Kenneth Myhre/Veslemøy Fykse Jan Tore Johannessen/Håvard Mork Anders Holmedal/Nils Arne Stuve Stian Bakke/Arne Bekkenes
1990 Anders Holmedal/Øyvind Fjell Stian Bakke/John Olav Grov André Nerheim/Håvard Mork kun ein tredjeplass
2009 Ingvar Rafdal/Andreas Eide Georg Selsvold/Johan Wiikdahl Erik Berge Saue/Torstein Gravdal Emil Gundersen/Nicholas Folgerø
2010 Erik Berge Saue/Emil Gundersen Georg Selsvold/Kristoffer Lien Aasheim Jørgen Årvik/Jan Roger Andersson
2011 Georg Selsvold/Thomas Låte Morten Kleven/Sebastian Dreyer Samuelsen Jan Roger Andersson/Amanuel Odicho Tor Audun Saue/Amanuel Odicho
Gutar lag
År 1. plass 2. plass 3. plass
1978 Roger Alsaker/Morten Nerhus Gunnar Skogseth/Hans Skaar Kurt Hevrøy/Roar Haukanes Arne Engen/Kenneth Næss
1984 Per Wilhelm Irgens/Torstein Bjelland Morten Bendiksen/Roy Tore L. Holgersen Sigurd Tvedten/Espen Thoresen Nils Erling Veivåg/Rune Fosse
1985 A.Molvik/A.Hatlevik/M.Bendiksen S.Tvedten/G.Holmedal/P.A.Pedersen G.Skogseth/P.V.Raunholm/J.E.Stenberg kun ein tredjeplass
1986 Gorm Holmedal/Asbjørn Molvik Morten Bendiksen/Carsten Myhre Per Arne Pedersen/Rune Rekve Gjermund Skogseth/Jørn Kenneth Myhre
1987 Gorm Holmedal/Anders Holmedal Reidar Hetleflåt/Magnus Martens Jørn Kenneth Myhre/Oddmund Hansen Rune Rekve/Torstein Myhre
1990 Stian Bakke/André Nerheim Nils Arne Stuve/Anders Holmedal John Olav Grov/Håvard Mork Øyvind Fjell/Arne Bekkenes