Herrer dobbel resultater gjennom tidene 
Dato Nr Namn Stemne Stad
19740519 2 Lars Åge Myhre/Jostein Kloster Lagsstemne Haugesund Haraldshallen
19740519 3 Stig Sandnes/Yngve Irgens Lagsstemne Haugesund Haraldshallen
19740519 3 Frank Sandnes/Svein Kåre Kloster Lagsstemne Haugesund Haraldshallen
19740909 3 Leif Harry Bauge/Bjørn Inge Grov Åpningsstevne Sandviken Haukelandshallen
19750112 3 Jarle Hatlevik/Atle Irgens Espelandskruset Haukelandshallen
19750831 3 Jostein Kloster/Atle Irgens Åpningsstevne Heros Haukelandshallen
19750831 3 Lars Åge Myhre/Yngve Irgens Åpningsstevne Heros Haukelandshallen
19751005 2 Jan Arve Isvik/Yngve Irgens Siddistreffen Stavanger Hetlandshallen
19751221 3 Jostein Kloster/Atle Irgens Fjell`s Julecup Åstveithallen
19760307 3 Svein Kåre Kloster/Jostein Kloster Nasj. stevne Sandviken Haukelandshallen
19760320 5 Lars Åge Myhre/Bjørn Inge Grov NM,Fjell Åstveithallen
19760925 2 Jan Arve Isvik/E.Skogen,Haugesund VM,Stavanger Hetlandshallen
19760925 3 Svein Kåre Kloster/Jostein Kloster VM,Stavanger Hetlandshallen
19760925 3 Arild Haukanes/Yngve Irgens VM,Stavanger Hetlandshallen
19761114 2 Arild Haukanes/Yngve Irgens Nasj. stevne Fjell Haukelandshallen
19761114 3 Bjørn Inge Grov/Leif Harry Bauge Nasj. stevne Fjell Haukelandshallen
19770220 3 Arild Haukanes/Yngve Irgens KM,Fjell Åstveithallen
19770220 3 Svein Kåre Kloster/J.A.Isvik,Odda KM,Fjell Åstveithallen
19770904 1 Atle Irgens/Svein Kåre Kloster Åpningsstevne Heros Haukelandshallen
19770904 2 Bjørn Inge Grov/Erlend Skogen Åpningsstevne Heros Haukelandshallen
19770904 3 Jan Arve Isvik/E.Johannessen,Heros Åpningsstevne Heros Haukelandshallen
19770911 3 Atle Irgens/Jan Arve Isvik Åpningsstevne Fokus Linderudhallen
19771009 2 Atle Irgens/Jan Arve Isvik Siddistreffen Stavanger Hetlandshallen
19771016 2 Bjørn Inge Grov/Arild Haukanes Nasj. stevne Stord Haukelandshallen
19771106 2 Svein Kåre Kloster/O.Monsen,Heros VM,Fjell Vikinghallen
19771106 3 Bjørn Inge Grov/Arild Haukanes VM,Fjell Vikinghallen
19780108 1 Erlend Skogen/V.Eide,Haugesund Nasj. stevne Haugesund Haraldshallen
19780108 2 Leif Harry Bauge/Yngve Irgens Nasj. stevne Haugesund Haraldshallen
19780115 3 Bjørn Inge Grov/Yngve Irgens Farristreffen Larvik
19780212 3 Arild Haukanes/E.Lind,Heros KM,Heros Vikinghallen
19780414 3 Arild Haukanes/E.Lind,Heros NM,Fjell Åstveithallen
19780521 1 Arild Haukanes/Svein Kåre Kloster SHL-meist. Stord Gamle Idrettshall
19780521 2 Yngve Irgens/Bjørn Inge Grov SHL-meist. Stord Gamle Idrettshall
19780521 3 Atle Irgens/Leif Harry Bauge SHL-meist. Stord Gamle Idrettshall
19780521 3 Erlend Skogen/Jan Arve Isvik SHL-meist. Stord Gamle Idrettshall
19780910 3 Yngve Irgens/Atle Irgens Åpningsstevne Fjell Haukelandshallen
19780930 3 Yngve Irgens/Atle Irgens Stord Cup Gamle Idrettshall
19781021 3 Atle Irgens/Ketil Fykse Bordtennishelgen Heros Laksevåghallen
19781021 3 Gunnar Skogseth/T.Solheim,Heros Bordtennishelgen Heros Laksevåghallen
19781105 1 Erlend Skogen/Bjørn Inge Grov Sunde Cup Husnes
19781105 2 Yngve Irgens/Per Ånen Amundsen Sunde Cup Husnes
19790218 1 Yngve Irgens/Bjørn Inge Grov SHL-meist. Stord Gamle Idrettshall
19790218 3 Atle Irgens/Ketil Fykse SHL-meist. Stord Gamle Idrettshall
19790909 1 Ketil Fykse/E.Lind,Fjell Åpningsstevne Heros Haukelandshallen
19790909 3 Atle Irgens/A.Rein,Fjell Åpningsstevne Heros Haukelandshallen
19790922 1 Yngve Irgens/Jan Arve Isvik Stord Cup Gamle Idrettshall
19790922 2 Ketil Fykse/Bjørn Inge Grov Stord Cup Gamle Idrettshall
19790922 3 Atle Irgens/Gunnar Skogseth Stord Cup Gamle Idrettshall
19791007 1 Atle Irgens/Morten Nerhus Lørenskogcup Lørenskoghallen
19791014 1 Atle Irgens/Ketil Fykse Siddistreffen Stavanger Stavanger Idrettshall
19791014 2 Yngve Irgens/Jan Arve Isvik Siddistreffen Stavanger Stavanger Idrettshall
19791014 3 Hans Skaar/S.Mikkelsen,Sola Siddistreffen Stavanger Stavanger Idrettshall
19791216 3 Atle Irgens/T.Johansen,Husøy Fjell`s Julecup Vikinghallen
19800105 1 Atle Irgens/Ketil Fykse SHL-meist. Stord Gamle Idrettshall
19800105 2 Jan Arve Isvik/Leif Harry Bauge SHL-meist. Stord Gamle Idrettshall
19800105 3 Bjørn Inge Grov/Lars Åge Myhre SHL-meist. Stord Gamle Idrettshall
19800105 3 Roger Alsaker/Hans Skaar SHL-meist. Stord Gamle Idrettshall
19800216 1 Atle Irgens/Ketil Fykse Sunde Cup Husnes
19800216 2 Per Einar Gjerding/Per Steinar Leirvik Sunde Cup Husnes
19800216 3 Yngve Irgens/Per Ånen Amundsen Sunde Cup Husnes
19800420 2 Atle Irgens/Yngve Irgens VM,Haugesund Haraldshallen
19801109 3 Atle Irgens/Kurt Hevrøy Bergen Cup Laksevåg Laksevåghallen
19810208 3 Atle Irgens/Ketil Nesse,Fjell KM,Heros Åstveithallen
19811227 1 Arild Haukanes/Yngve Irgens SHL-meist. Sunde Husnes
19811227 2 Atle Irgens/Per Wilhelm Irgens SHL-meist. Sunde Husnes
19811227 3 Kurt Hevrøy/Per Ånen Amundsen SHL-meist. Sunde Husnes
19811227 3 Tore Granli/Thor Gunnar Bjelland SHL-meist. Sunde Husnes
19820207 1 Arild Haukanes/Yngve Irgens SHL-meist. Stord Turnhallen
19820207 2 Kurt Hevrøy/K.Fykse,Sunde SHL-meist. Stord Turnhallen
19820207 3 Per Ånen Amundsen/Jan Arve Isvik SHL-meist. Stord Turnhallen
19820207 3 Atle Irgens/Erlend Skogen SHL-meist. Stord Turnhallen
19820214 1 Atle Irgens/T.Sværen,Stavanger VM,Stavanger Stavanger Idrettshall
19820320 1 Arild Haukanes/O.Eriksen,Heimdal Nasj. stevne MO
19821017 2 Atle Irgens/Kurt Hevrøy Siddistreffen Stavanger Stavanger Idrettshall
19830130 1 Per Wilhelm Irgens/P.E.Gjerding,Sunde Sunde Cup Husnes
19830130 2 Yngve Irgens/Kurt Hevrøy Sunde Cup Husnes
19830130 3 Atle Irgens/Per Ånen Amundsen Sunde Cup Husnes
19830130 3 Roar Haukanes/Per Steinar Leirvik Sunde Cup Husnes
19830424 1 Yngve Irgens/Frank Sandnes SHL-meist. Sunde Turnhallen
19830424 2 Bjørn Inge Grov/Per Magne Fylkesnes SHL-meist. Sunde Turnhallen
19830424 3 Kurt Hevrøy/Thor Gunnar Bjelland SHL-meist. Sunde Turnhallen
19830424 3 Per Wilhelm Irgens/P.E.Gjerding,Sunde SHL-meist. Sunde Turnhallen
19821128 2 Arild Haukanes/O.Eriksen,Heimdal Polarcup Bodø
19830828 2 Atle Irgens/M.M.Turøy,Laksevåg Bergen Cup Laksevåg Laksevåghallen
19831009 3 Atle Irgens/Per Wilhelm Irgens Nasj. stevne Os Os skule
19831009 3 Per Steinar Leirvik/B.Aasen,Søfteland Nasj. stevne Os Os skule
19840205 3 Atle Irgens/K.Stordal,Heros VM,Stord Gamle Idrettshall
19840212 1 Atle Irgens/K.Fykse,Sunde Sunde Cup Husnes
19840212 2 Per Wilhelm Irgens/P.E.Gjerding,Sunde Sunde Cup Husnes
19840212 3 Thor Gunnar Bjelland/Per Magne Fylkesnes Sunde Cup Husnes
19840212 3 Per Steinar Leirvik/R.Sandvik,Sunde Sunde Cup Husnes
19840505 1 Kurt Hevrøy/Per Steinar Leirvik SHL-meist. Stord Turnhallen
19840505 2 Atle Irgens/P.E.Gjerding,Sunde SHL-meist. Stord Turnhallen
19840505 3 Thor Gunnar Bjelland/Per Magne Fylkesnes SHL-meist. Stord Turnhallen
19840505 3 Frank Sandnes/L.H.Bauge,Haugesund SHL-meist. Stord Turnhallen
19840519 1 Atle Irgens/Frank Sandnes Opningsstemne Trott Lærarhøgskulen
19840519 3 Thor Gunnar Bjelland/Per Magne Fylkesnes Opningsstemne Trott Lærarhøgskulen
19840923 3 Atle Irgens/Sigurd Tvedten Stord Cup Gamle Idrettshall
19840923 3 Per Wilhelm Irgens/Per Einar Gjerding Stord Cup Gamle Idrettshall
19841014 1 Atle Irgens/M.Gustavsen,B-72 Siddistreffen Stavanger Stavanger Idrettshall
19841014 2 Per Steinar Leirvik/N.A.Økland,Stavanger Siddistreffen Stavanger Stavanger Idrettshall
19841014 3 Per Wilhelm Irgens/Per Einar Gjerding Siddistreffen Stavanger Stavanger Idrettshall
19850113 1 Atle Irgens/K.Fykse,Sunde SHL-meist. Trott Turnhallen
19850113 2 Per Einar Gjerding/Per Steinar Leirvik SHL-meist. Trott Turnhallen
19850113 3 Frank Sandnes/Y.Irgens,Trott SHL-meist. Trott Turnhallen
19850203 3 Atle Irgens/Per Steinar Leirvik VM,Os Os Idrettshall
19850414 3 Per Wilhelm Irgens/Per Einar Gjerding Sagaspretten Haugesund Vardafjellhallen
19850908 3 Atle Irgens/Per Einar Gjerding Bergen Cup Laksevåg Laksevåghallen
19851013 3 Atle Irgens/Per Einar Gjerding Siddistreffen Stavanger Stavanger Idrettshall
19851013 3 Per Wilhelm Irgens/M.Olsson,Gjøvik Siddistreffen Stavanger Stavanger Idrettshall
19851201 3 Per Wilhelm Irgens/Per Steinar Leirvik KM,Heros Bergen Racketsenter
19851207 1 Per Einar Gjerding/Arve Hatlevik Sunde Cup Sunde skule
19851207 2 Atle Irgens/Gjermund Skogseth Sunde Cup Sunde skule
19851229 1 Per Wilhelm Irgens/Per Einar Gjerding Mørketidscup Tromsø Tromsdalshallen
19860406 1 Per Wilhelm Irgens/Per Einar Gjerding Sagaspretten Haugesund Vardafjellhallen
19860914 3 Per Wilhelm Irgens/Per Einar Gjerding Aker Stord Cup Gamle Idrettshall
19860914 3 Atle Irgens/Arild Haukanes Aker Stord Cup Gamle Idrettshall
19861026 1 Per Steinar Leirvik/V.Eide,Haugesund Siddistreffen Stavanger Stavanger Idrettshall
19861026 3 Atle Irgens/Arild Haukanes Siddistreffen Stavanger Stavanger Idrettshall
19861207 1 Per Wilhelm Irgens/Per Einar Gjerding SHL-meist. Stord Turnhallen
19861207 2 Atle Irgens/Sigurd Tvedten SHL-meist. Stord Turnhallen
19861207 3 Yngve Irgens/Leif Harry Bauge SHL-meist. Stord Turnhallen
19861207 3 Arild Haukanes/Gjermund Skogseth SHL-meist. Stord Turnhallen
19870208 2 Atle Irgens/Sigurd Tvedten Maritim Cup Haugesund Vardafjellhallen
19870215 2 Arild Haukens/A.Hovden,Laksevåg VM,Os/Søfteland Os Idrettshall
19870215 3 Per Einar Gjerding/A.Rein,Fjell VM,Os/Søfteland Os Idrettshall
19870215 3 Per Wilhelm Irgens/E.Løland,Heros VM,Os/Søfteland Os Idrettshall
19870229 1 Per Wilhelm Irgens/E.Løland,Heros KM,Kretsen Olsvikhallen
19870229 3 Atle Irgens/B.Sverresvold,Os KM,Kretsen Olsvikhallen
19870405 1 Atle Irgens/Arild Haukanes Sagaspretten Haugesund Vardafjellhallen
19870405 3 Per Einar Gjerding/E.Skogen,Haugesund Sagaspretten Haugesund Vardafjellhallen
19870920 3 Atle Irgens/Per Steinar Leirvik Stord Cup Gamle Idrettshall
19870919 2 Tom Johansen/Arild Haukanes Grei Cup Apalløkka skole
19871011 2 Atle Irgens/A.Skogen,Haugesund Fjell Cup Olsvikhallen
19871018 1 Tom Johansen/Arild Haukanes Siddistreffen Stavanger Stavanger Idrettshall
19871018 3 Atle Irgens/A.Skogen,Haugesund Siddistreffen Stavanger Stavanger Idrettshall
19871101 1 Arild Haukanes/Per Wilhelm Irgens Sagaspretten Haugesund Vardafjellhallen
19871101 2 Atle Irgens/A.Skogen,Haugesund Sagaspretten Haugesund Vardafjellhallen
19871113 2 Per Wilhelm Irgens/E.Løland,Heros Heddalspretten Notodden Idrettshall
19880110 1 Atle Irgens/Morten Bendiksen SHL-meist. Stord Turnhallen
19880110 2 Arild Haukanes/Reidar Hetleflåt SHL-meist. Stord Turnhallen
19880110 3 Per Steinar Leirvik/Arve Hatlevik SHL-meist. Stord Turnhallen
19880110 3 Per Arne Pedersen/Sigurd Tvedten SHL-meist. Stord Turnhallen
19880228 1 Arild Haukanes/Per Wilhelm Irgens VM,Leirvik Gamle Idrettshall
19880313 2 Atle Irgens/Asbjørn Molvik KM,Heros Olsvikhallen
19880327 1 Per Arne Pedersen/Thor Gunnar Bjelland Halsnøy Cup Øyatun skule
19880327 2 Morten Bendiksen/Reidar Hetleflåt Halsnøy Cup Øyatun skule
19880420 2 Tom Johansen/Arild Haukanes NM,Os Os Idrettshall
19880925 1 Per Wilhelm Irgens/Thor Gunnar Bjelland Nasj. c-steme Rommetveit Turnhallen
19880925 2 Atle Irgens/Gorm Holmedal Nasj. c-steme Rommetveit Turnhallen
19880925 3 Jarle Hatlevik/Arve Hatlevik Nasj. c-steme Rommetveit Turnhallen
19880925 3 Per Arne Pedersen/Morten Bendiksen Nasj. c-steme Rommetveit Turnhallen
19881023 2 Per Arne Sveum/Gorm Holmedal Siddistreffen Stavanger Stavanger Idrettshall
19881023 1 Tom Johansen/Per Einar Gjerding Grei Cup Apalløkka skole
19881113 1 Tom Johansen/Per Arne Sveum Stord Cup Gamle Idrettshall
19881127 1 Per Wilhelm Irgens/Per Arne Sveum Maritim Cup Haugesund Vardafjellhallen
19881127 3 Atle Irgens/Morten Bendiksen Maritim Cup Haugesund Vardafjellhallen
19881127 1 Tom Johansen/R.Blikken,Tromsø Lørenskogcup B-72 Lørenskoghallen
19881203 1 Atle Irgens/Per Wilhelm Irgens KM,Stord Gamle Idrettshall
19881211 1 Thor Gunnar Bjelland/Per Magne Fylkesnes Nasj. c-stemne Litlabø Turnhallen
19881211 2 Yngve Irgens/Gorm Holmedal Nasj. c-stemne Litlabø Turnhallen
19881211 3 Rune Rekve/Morten Bendiksen Nasj. c-stemne Litlabø Turnhallen
19890122 1 Tom Johansen/Per Einar Gjerding Noremacup B-72 Lørenskoghallen
19890218 1 Gorm Holmedal/Veslemøy Fykse Halsnøy Cup Øyatun skule
19890219 2 Per Arne Pedersen/Morten Bendiksen Trøndercup Trondheim Nidarøhallen
19890409 1 Atle Irgens/Per Arne Sveum Sagaspretten Haugesund Vardafjellhallen
19890409 3 Per Wilhelm Irgens/Per Einar Gjerding Sagaspretten Haugesund Vardafjellhallen
19890422 1 Per Arne Sveum/Roar Blikken NM,B-72 Lørenskoghallen
19890422 2 Tom Johansen/K.Strøm,B-72 NM,B-72 Lørenskoghallen
19890423 1 Jarle Hatlevik/Arve Hatlevik Stranda Open Rimbareid skule
19890423 2 Per Arne Pedersen/Morten Bendiksen Stranda Open Rimbareid skule
19890423 3 Kurt Hevrøy/Gorm Holmedal Stranda Open Rimbareid skule
19890805 1 Per Wilhelm Irgens/B.Rolland,Fjell Opningsstemne Leirvik Turnhallen
19890805 2 Atle Irgens/Frank Karlsen Opningsstemne Leirvik Turnhallen
19891001 2 Atle Irgens/Ø.Strand,Haugesund Butterfly Stord Cup Gamle Idrettshall
19891001 3 Yngve Irgens/Gorm Holmedal Butterfly Stord Cup Gamle Idrettshall
19891001 3 Arild Haukanes/Kurt Hevrøy Butterfly Stord Cup Gamle Idrettshall
19891014 3 Gorm Holmedal/J.Vatne,Fjell Fjell Cup Vikinghallen
19891112 1 Atle Irgens/Ø.Strand,Haugesund Mølla Cup Vågsbygdhallen
19891209 3 Atle Irgens/B.Rolland,Fjell KM,Kretsen Olsvikhallen
19900121 1 Per Steinar Leirvik/Morten Bendiksen SHL-meist. Stord Turnhallen
19900121 2 Atle Irgens/Jarle Hatlevik SHL-meist. Stord Turnhallen
19900121 3 Veslemøy Fykse/Thor Gunnar Bjelland SHL-meist. Stord Turnhallen
19900915 2 Tom Johansen/Atle Irgens NC Fokus Stovnerhallen
19901013 3 Tom Johansen/Atle Irgens Bergen Cup Laksevåg Olsvikhallen
19901124 2 Jarle Hatlevik/K.J.Nylund,Halsnøy Halsnøy Cup Øyatun skule
19901125 1 Per Steinar Leirvik/Morten Bendiksen Triangelcup Torvastad Håvikhallen
19901125 2 Atle Irgens/Øyvind Fjell Triangelcup Torvastad Håvikhallen
19910106 1 Per Steinar Leirvik/Morten Bendiksen SHL-meist. Stord Turnhallen
19910106 2 Atle Irgens/Stian Bakke SHL-meist. Stord Turnhallen
19910106 3 Jarle Hatlevik/Andre`Nerheim SHL-meist. Stord Turnhallen
19910106 3 Thor Gunnar Bjelland/Nils Arne Stuve SHL-meist. Stord Turnhallen
19910203 2 Per Wilhelm Irgens/B.Rolland,Fjell Noremacup B-72 Lørenskoghallen
19910224 3 Per Arne Pedersen/Morten Bendiksen Nasj. stevne Torvastad Håvikhallen
19910224 3 Thor Gunnar Bjelland/Per Steinar Leirvik Nasj. stevne Torvastad Håvikhallen
19910309 3 Morten Bendiksen/Thor Gunnar Bjelland Sagaspretten Haugesund Vardafjellhallen
19910309 3 Per Arne Pedersen/H.Finnstad,Kåsen Sagaspretten Haugesund Vardafjellhallen
19910316 1 Tom Johansen/R.Blikken,Fokus NM,Stavanger Stavanger Idrettshall
19910324 1 Thor Gunnar Bjelland/Per Arne Pedersen Halsnøy Cup Øyatun skule
19910324 2 Jarle Hatlevik/K.J.Nylund,Halsnøy Halsnøy Cup Øyatun skule
19910815 3 Arve Skogen/Sigurd Tvedten Bergen Cup Laksevåg Olsvikhallen
19910815 3 Per Wilhelm Irgens/Per Steinar Leirvik Bergen Cup Laksevåg Olsvikhallen
19911012 3 Per Wilhelm Irgens/Tom Johansen Grei Cup Haugenstua
19911019 2 Per Wilhelm Irgens/Per Steinar Leirvik Siddistreffen Stavanger Stavanger Idrettshall
19911019 3 Atle Irgens/Arve Skogen Siddistreffen Stavanger Stavanger Idrettshall
19911116 3 Per Wilhelm Irgens/Tom Johansen Maritim Cup Haugesund Vardafjellhallen
19920112 1 Per Wilhelm Irgens/Thor Gunnar Bjelland SHL-meist. Stord Turnhallen
19920112 2 Arild Haukanes/Yngve Irgens SHL-meist. Stord Turnhallen
19920112 3 Atle Irgens/Jarle Hatlevik SHL-meist. Stord Turnhallen
19920109 1 Tom Johansen/G.Thorstein,Larvik Banda Mjøscup Hamkam.
19920216 1 Atle Irgens/Øyvind Fjell Sagaspretten Haugesund Vardafjellhallen
19920216 2 Thor Gunnar Bjelland/Arne Bekkenes Sagaspretten Haugesund Vardafjellhallen
19920223 2 Jarle Hatlevik/Kristian Myrvold Halsnøy Cup Øyatun skule
19920229 1 Per Wilhelm Irgens/E.Løland,Heros NC Heros Stemmemyrhallen
19920328 3 Torgeir Markhus/E.Halvorsen,Heros NM,Laksevåg Haukelandshallen
19920925 2 Thor Gunnar Bjelland/Veslemøy Fykse Stord Cup Rackethallen
19920925 3 Atle Irgens/Ø.Strand,Haugesund Stord Cup Rackethallen
19930131 1 Øyvind Fjell/Stian Bakke SHL-meist. Fitjar Rimbareid skule
19930131 2 Per Steinar Leirvik/H.C.Hartvedt,Fitjar SHL-meist. Fitjar Rimbareid skule
19930131 3 Atle Irgens/K.Fykse,Fitjar SHL-meist. Fitjar Rimbareid skule
19930131 3 Thor Gunnar Bjelland/Morten Bendiksen SHL-meist. Fitjar Rimbareid skule
19930220 2 Øyvind Fjell/H.Hafsteinsson,Heros Laksevågkruset Olsvikhallen
19930220 3 Atle Irgens/Vidar Navdal Laksevågkruset Olsvikhallen
19930306 3 Vidar Navdal/John Olav Grov KM,Stord Rackethallen
19930320 1 Atle Irgens/Mike Blake Sagaspretten Haugesund Vardafjellhallen
19930320 3 Per Steinar Leirvik/Thor Gunnar Bjelland Sagaspretten Haugesund Vardafjellhallen
19930911 1 Per Wilhelm Irgens/Stian Bakke Stord Cup Rackethallen
19930911 2 Thor Gunnar Bjelland/Øyvind Fjell Stord Cup Rackethallen
19930911 3 Morten Bendiksen/Øystein Strand Stord Cup Rackethallen
19931016 1 Atle Irgens/Per Wilhelm Irgens Siddistreffen Stavanger Stavanger Idrettshall
19931016 2 Thor Gunnar Bjelland/Per Steinar Leirvik Siddistreffen Stavanger Stavanger Idrettshall
19931016 3 Gjermund Skogseth/R.Høyland,Stavanger Siddistreffen Stavanger Stavanger Idrettshall
19931204 1 Atle Irgens/E.Løland,Heros KM,Stord Rackethallen
19931204 3 Øyvind Fjell/Per Steinar Leirvik KM,Stord Rackethallen
19940305 3 Atle Irgens/Per Wilhelm Irgens Laksevågkruset Olsvikhallen
19940312 1 Tom Johansen/R.Blikken,Modum NM,Fjell Bergen Turnhall
19940910 1 Per Wilhelm Irgens/Øyvind Fjell Stord Cup Rackethallen
19941210 2 Thor Gunnar Bjelland/Morten Bendiksen KM Olsvikhallen
19950212 1 Per Wilhelm Irgens/Per Einar Gjerding VM,Førde Rackethallen
19950212 3 Thor Gunnar Bjelland/Øyvind Fjell VM,Førde Rackethallen
19950219 2 Per Wilhelm Irgens/Per Einar Gjerding Laksevågkruset Olsvikhallen
19950219 3 Kjell Stordal/T. Markhus,Heros Laksevågkruset Olsvikhallen
19950318 3 Tom Johansen/R.Gonzales,B-72 NM,Stord Gamle Idrettshall
19950318 5 Per Wilhelm Irgens/Per Einar Gjerding NM,Stord Gamle Idrettshall
19950916 3 Raymond Gonzales/T.Svendsen,Fokus Åpningsstevne,Modum Modumhallen
19950923 3 Raymond Gonzales/Per Einar Gjerding Stord Cup Gamle Idrettshall
19951007 2 Per Einar Gjerding/Øyvind Fjell Fjell Cup Vikinghallen
19951007 3 Thor Gunnar Bjelland/Endre Sandvik Fjell Cup Vikinghallen
19951014 2 Geir Erlandsen/S.Winther,Fokus NC Fokus
19951126 2 Per Steinar Leirvik/Thor Gunnar Bjelland KM,Stord Rackethallen
19951126 3 Stian Bakke/Ole Morten Lie KM,Stord Rackethallen
19960203 1 Geir Erlandsen/Raymond Gonzales Noremacup B-72 Lørenskoghallen
19960211 1 Øyvind Fjell/A.Hovden,Laksevåg VM,Stord Rackethallen
19960324 1 Geir Erlandsen/S.Winther,Fokus NM,Heros Haukelandshallen
19960324 2 Raymond Gonzales/T.Svendsen,Fokus NM,Heros Haukelandshallen
19960921 2 Geir Erlandsen/T.Svendsen,Fokus NC Gjøvik Kallerudhallen
19961019 2 Anders Hovden/E.Halvorsen,Gjøvik NC B-72 Lørenskoghallen
19961027 3 Geir Erlandsen/I.Moldovan,Modum Nord Europeisk meisterskap Linkøping Sverige
19961109 1 Geir Erlandsen/Anders Hovden Stord Cup Nyehallen,Stord
19961109 3 Glenn Larsen/Per Einar Gjerding Stord Cup Nyehallen,Stord
19970112 1 Thor Gunnar Bjelland/Ole Morten Lie Norheimsund Open Norheimsund Idrettshall
19970208 1 Geir Erlandsen/Glenn Larsen  Mega Cup,B-72 Lørenskoghallen
19970223 3 Geir Erlandsen/I.Moldovan,Modum Søderspälen Borås Sverige
19970314 1 Geir Erlandsen/I.Moldovan,Modum Safirs internationella Ørebro Sverige
19970316 2 Geir Erlandsen/S.Winther,Fokus NM,Fokus Stovnerhallen
19970920 2 Anders Hovden/Glenn Larsen NC Molde Kleivehallen
19970927 3 Atle Irgens/L.Å.Berge,Heros Stord Cup Rackethallen
19971011 1 Anders Hovden/Glenn Larsen NC B-72 Lørenskoghallen
19971206 1 Anders Hovden/E.Villand,Norheimsund KM Heros Haukelandshallen
19980118 3 Atle Irgens/Nils Arne Stuve Norheimsund Open Norheimsund Idrettshall
19980118 3 Ole Morten Lie/Kjetil Sætre Norheimsund Open Norheimsund Idrettshall
19980131 1 Per Wilhelm Irgens/Atle Irgens VM Fjell Vikinghallen
19980131 3 Glenn Larsen/F.Radenbach,Fokus Mega cup,B-72 Lørenskoghallen
19980314 1 Geir Erlandsen/S.Winther,Fokus NM Stord Nyehallen,Stord
19980314 2 Glenn Larsen/R.Gonzales,Fokus NM Stord Nyehallen,Stord
19980314 5 Per Wilhelm Irgens/Atle Irgens NM Stord Nyehallen,Stord
19980919 3 Kjetil Sætre/Endre Sandvik Stord Cup Rackethallen
19990110 3 Thor G. Bjelland/Raymond Espenes Norheimsund Open Norheimsund Idrettshall
19990910 2 Roger Andersson/Anders Hovden,Modum Stord Cup Rackethallen
19990910 3 Atle Irgens/Eirik Villand,Heros Stord Cup Rackethallen
19991204 3 Atle Irgens/Nils Arne Stuve KM Kretsen Haukelandshallen
20000122 2 Roger Andersson/Anders Hovden,Modum Laksevågkruset NC Olsvikhallen
20000219 3 Thor Gunnar Bjelland/Jarle Hatlevik VM Stord Rackethallen
20000219 3 Per Wilhelm Irgens/Atle Irgens VM Stord Rackethallen
20001021 1 Roger Andersson/Niklas Andersson Stord Cup Rackethallen
20001021 2 Per Wilhelm Irgens/Atle Irgens Stord Cup Rackethallen
20001118 1 Atle Irgens/Jarle Hatlevik Heros Open Fyllingsdalen Idrettshall
20001202 3 Atle Irgens/Morten Bendiksen KM Heros/Bergen Handicap Haukelandshallen
20010120 1 Roger Andersson/Finn Dyrkolbotn,Heros Norheimsund Open Norheimsund Idrettshall
20010120 2 Morten Bendiksen/Sindre Andreassen Norheimsund Open Norheimsund Idrettshall
20010203 1 Roger Andersson/Atle Irgens Fjell Cup Fyllingsdalen Idrettshall
20010203 3 Morten Bendiksen/Carsten Myhre Fjell Cup Fyllingsdalen Idrettshall
20010224 1 Roger Andersson/Sindre Andreassen VM Laksevåg Olsvikhallen
20010224 3 Øyvind Fjell/Atle Irgens VM Laksevåg Olsvikhallen
20010304 3 Roger Andersson/Roar Blikken,Modum NM, B-72 Lørenskoghallen
20010930 2 Roger Andersson/Øyvind Fjell Stord Cup Rackethallen
20011020 2 Atle Irgens/Morten Bendiksen Norheimsund Open Norheimsund Idrettshall
20011208 3 Roger Andersson/Atle Irgens KM,Heros Olsvikhallen
20020119 1 Roger Andersson/Atle Irgens Regionscup Heros Haukelandshallen
20020216 1 Roger Andersson/Atle Irgens VM,Stord Rackethallen
20020216 3 Tommy Urhaug/Thor Gunnar Bjelland VM,Stord Rackethallen
20020216 3 Øystein Strand/Mirza Porobic,Haugesund VM,Stord Rackethallen
20021019 1 Atle Irgens/Morten Bendiksen Norheimsund Open Norheimsund Idrettshall
20021109 1 Roger Andersson/Atle Irgens Reg.cup Bergen HIL Haukelandshallen
20030329 1 Roger Andersson/Carsten Myhre VM,Stord Rackethallen
20030329 2 Atle Irgens/Thor Gunnar Bjelland VM,Stord Rackethallen
20030329 3 Tommy Urhaug/Øystein Strand VM,Stord Rackethallen
20031004 1 Roger Andersson/Wang Bing,Kobra NC,Eiker
20031004 3 Andreas Ljones/Adam Andersson NC,Eiker
20031018 1 Andreas Ljones/Thor Gunnar Bjelland Norheimsund Open Norheimsund Idrettshall
20031018 3 Atle Irgens/Morten Bendiksen Norheimsund Open Norheimsund Idrettshall
20031115 1 Andreas Ljones/Thor Gunnar Bjelland Heros Open Fyllingsdalen Idrettshall
20031115 3 Atle Irgens/Tommy Urhaug Heros Open Fyllingsdalen Idrettshall
20031206 1 Atle Irgens/Hallvard Fjell KM,Bergen HIL Olsvikhallen
20040124 2 Andreas Ljones/Rune Engebregtsen,B-72 NC,Laksevåg Olsvikhallen
20040208 3 Atle Irgens/Tommy Urhaug VM,Fjell Haukelandshallen
20040327 5 Roger Andersson/Chang Miao,B-72 NM,B-72 Lørenskoghallen
20041204 3 Roger Andersson/Carsten Myhre KM,Heros Fyllingsdalen Idrettshall
20041204 3 Øyvind Fjell/Hallvard Fjell KM,Heros Fyllingsdalen Idrettshall
20050108 2 Roger Andersson/Carsten Myhre Stord Cup Rackethallen
20050305 1 Geir Erlandsen/S.Winther,Fokus NM,Stord Nyehallen,Stord
20050305 3 Roger Andersson/A.Hovden,Laksevåg NM,Stord Nyehallen,Stord
20050305 5 Øyvind Fjell/Hallvard Fjell NM,Stord Nyehallen,Stord
20051030 2 Kristoffer Hellerud/Hallvard Fjell Fjell Cup Vitalitetssenteret
20051030 3 Roger Andersson/Thor Gunnar Bjelland Fjell Cup Vitalitetssenteret
20060303 2 Roger Andersson/Kristoffer Hellerud NM,Modum Modumhallen
20060916 1 Geir Erlandsen/I.Moldovan,Modum Norweagian Open Oslo
20061125 1 Atle Irgens/Thomas Irgens VM,Norheimsund Norheimsund Idrettshall
20061125 3 Thor Gunnar Bjelland/Jan Anders Sørheim VM,Norheimsund Norheimsund Idrettshall
20061202 1 Øystein Strand/A.Skogen,Etne KM,Stord Bordtennishallen
20061202 2 Atle Irgens/Thomas Irgens KM,Stord Bordtennishallen
20061202 3 Thor Gunnar Bjelland/Carsten Myhre KM,Stord Bordtennishallen
20070120 3 Fernando Takehara/Danilo Kotake NC,Kobra Eidskoghallen
20070210 2 Atle Irgens/Nils Arne Stuve Fjell Cup Vitalitetssenteret
20070303 2 Roger Andersson/Hallvard Fjell NM,Modum Modumhallen
20070303 3 Espen Rønneberg/Kristoffer Hellerud NM,Modum Modumhallen
20070330 1 Roger Andersson/Atle Irgens Regcup,Heros Fyllingsdalen Idrettshall
20071124 1 Atle Irgens/Thomas Irgens Regmeist,Haugesund Skårehallen
20071201 1 Atle Irgens/Thomas Irgens Stord Cup Bordtennishallen
20071201 3 Thor Gunnar Bjelland/Raymond Espenes Stord Cup Bordtennishallen
20080329 3 Geir Erlandsen/Hallvard Fjell NM,Heros/Fjell Fyllingsdalen Idrettshall
20080329 3 Roger Andersson/Kristoffer Hellerud NM,Heros/Fjell Fyllingsdalen Idrettshall
20090306 3 Roger Andersson/Martin Røste,Eiker NM,Stord Nyehallen,Stord
20090830 2 Atle Irgens/Thomas Irgens Sommarcup Hardanger Norheimsund Idrettshall
20090919 2 Atle Irgens/Thomas Irgens Stord Cup Nyehallen,Stord
20100306 2 Geir Erlandsen/Roger Andersson NM,Fokus Fornebuhallen
20110305 1 Geir Erlandsen/Roger Andersson NM,Laksevåg Haukelandshallen
20111203 1 Roger Andersson/Atle Irgens KM,Laksevåg Olsvikhallen
20111203 2 Thomas Irgens/Georg Selsvold KM,Laksevåg Olsvikhallen
20111203 3 Morten Stokke/Morten Kleven KM,Laksevåg Olsvikhallen
20120303 3 Geir Erlandsen/Roger Andersson NM,Fokus Fornebuhallen
20120612 1 Atle Irgens/Njål Tore Bakke,Skjoldar Sommarcup Stord Bordtennishallen
20120612 2 Thomas Låte/Dag Hinrischn,Skjoldar Sommarcup Stord Bordtennishallen
20120612 3 Andreas Skjelnes/Simon Feng,Hardanger Sommarcup Stord Bordtennishallen
20120612 3 Morten Stokke/Thomas Aspen Sommarcup Stord Bordtennishallen